STARTERSKLAS 3

Steeds bewuster

Speciaal voor de kinderen die zich op een overgang
naar Groep 3 voorbereiden, is er de Startersklas 3!
Aan de hand van muzikale ervaringen maken de kinderen kennis  
met structuren en vormen als voortzetting van het geleerde in Startersklas 2 en ter voorbereiding op het A Koor.
Spannende nieuwe ontdekkingen!

Lesdag: 
Startersklas 3 woensdag 13.30-14.10 uur 
Lesgeld:
€ 460,- / jaar
Instromen kan het hele jaar door
Omdat er meerdere Startersklassen zijn is de plaatsing
in de groepen ter beoordeling van de docent.

   DOCENT JANNEKE KLOMPENHOUWER

Je voelt in deze groep dat ze zich steeds meer
bewust worden van wat ze kunnen.
Het blijft elke week genieten!