Maria (6) (Kopie).JPG

 Maria Coolen
Marijke (7) (Kopie)Marijke van Klaveren
 

Janneke (72) (Kopie)

Janneke Klompenhouwer

Danielle (13) (Kopie) - kopie

Daniëlle van Lieshout 

Silvere (6) (Kopie)

Silvère van Lieshout 

Bas (7) (Kopie) - kopie

Bas Goossens

Rosa (11) (Kopie)

Rosa Steendijk

 

Team

Team ACVA (4)250px

 

Maria Coolen

is zangdocent van het B Koor, Talentklassen, Jongenskoor en Haags Kinderkoor. Zij was een van eerste gespecialiseerde docenten in de Lichtenberger methode. Daarnaast dirigeert zij in Helmond het Kinder- en Jeugdkoor Kunstkwartier en heeft een omvangrijke lespraktijk.

 

Marijke van Klaveren

is dirigent van het A Koor, B Koor en Talentklas 1, docent solfège en zang en hoofdvakdocent aan de opleiding voor kinderkoordirigenten. Zij studeerde schoolmuziek, orgel, koordirectie en kerkmuziek aan de conservatoria van Den Haag en Rotterdam. Zij is de oprichter van de Academy of Vocal Arts en nog altijd een groot pleitbezorger voor een gezonde muzikale opvoeding. Zij is dirigent van het Voorburgs Vocaal Ensemble.

 

Janneke Klompenhouwer
is de docent van de Startersklas en Talentklas 2 en geeft lessen in solfège en podiumpresentatie aan diverse groepen. Zij studeerde Docent Muziek aan het conservatorium van Rotterdam. Ook Janneke zong in het Haags Kinderkoor en zingt in Vocaal Ensemble Cantamare. Zij heeft een grote affiniteit met de muziektheatrale kant van het werken met kinderkoor. Janneke verzorgt ook een deel van de administratie.

 

Daniëlle van Lieshout
is de jongste docent van de Academy of Vocal Arts. Zij is naast solfègedocent ook dirigent van het Haags Kinderkoor en koormanager van Musicanti Kinderkoor. Ze dirigeert graag en zingt zelf met enthousiasme in Vocaal Ensemble Cantamare. 

Silvère van Lieshout
is directeur en artistiek leider van de Academy of Vocal Arts. Hij is dirigent van Musicanti Kinderkoor, Vocaal Ensemble Cantamare, Young Men´s Chorus en Kamerkoor ACVA VOCES. Silvère zet zich al ruim 40 jaar met hart en ziel in voor de ontwikkeling van de (kinder- en jeugd)koorzang in Nederland. Hij organiseerde vele cursussen en workshops op dat gebied, en publiceerde verschillende artikelen en uitgaven, waaronder de methode Jongleren. Hij streeft ernaar (jonge) mensen dichter bij de taal van de muziek te brengen. Silvère van Lieshout werd in 2008 wegens zijn verdiensten voor de kinderkoorzang door het Europees Muziek Festival voor de Jeugd benoemd tot  ambassadeur van dit toonaangevende festival. In 2013 is hij eveneens voor zijn verdiensten voor de kinderkoorzang in Nederland benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Bas Goossens 
is hoofd productie van de Academy of Vocal Arts. 

Rosa Steendijk 
houdt zich bezig met de kleding van de koren.