HISTORIE

Toen in Nederland midden jaren tachtig de eerste cursussen voor kinderkoordirigenten werden gegeven en zodoende
duidelijk werd wat er mogelijk was met kinderen,
groeide bij Marijke van Klaveren al gauw de behoefte
om een nieuw kinderkoor op te richten.

Dat gebeurde in 1990, toen zij de Zangschool Zuid-Holland startte met 12 kinderen. Bewust werd er gekozen voor een start met zangklassen om eerst de noodzakelijk muzikale vaardigheden te kunnen ontwikkelen. In 1993 kon het echte kinderkoor starten met 17 kinderen. Met instemming van Pionier Marius Borstlap werd de naam Haags Kinderkoor gekozen.

Al vanaf het begin was Marijke van Klaveren landelijk actief als cursusleider, onder andere van de cursus Kinderkoor Directie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

In 1998 werd een nieuwe weg van professionalisering ingeslagen, die het meest zichtbaar werd door de aanstelling van Caro Kindt (nu directeur van Nieuw Vocaal Amsterdam), de opening van een afdeling in Zoetermeer en de aanstelling van directeur Silvère van Lieshout. Na Zoetermeer en Gouda werd in 2005 een afdeling geopend in Amsterdam, een reden om de naam te veranderen in Kinderkoor Academie Nederland. Deze naam was op dat moment al vanaf 2002 in gebruik voor de aan de Zangschool Zuid-Holland verbonden landelijke opleiding voor kinderkoordirigenten.

De aanhoudende groei maakte in 2009 reorganisatie noodzakelijk. Die kwam er in de vorm van het afstoten van de locatie Gouda, verzelfstandiging van de afdeling in Amsterdam, die verder ging als Nieuw Amsterdams Kinderkoor en het samenvoegen van de
locaties Zoetermeer en Den Haag. Cassandra Feith stapte,
na haar opleiding, als docent, dirigent en manager in de organisatie. Het gevolg van dit alles was een wendbare, compacte
organisatie, waarbij de vrijgekomen energie ten goede
kon komen aan de verdere inhoudelijke ontwikkeling van het educatieve aanbod en de uitbouw van de koren.

In 2011 werd een traject ingezet van rebranding om aan te kunnen sluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen zoals een verdergaande individualisering en internationalisering. Dat leidde in 2012 tot een naamsverandering waardoor
de Academy of Vocal Arts een feit werd.

De internationalisering van de stad bracht de komst van steeds meer kinderen van expats met zich mee. De lessen zijn daarom
als dit nodig is dan ook deels in het Engels. 

Medio 2019 trad een nieuwe directie aan in de personen van Daniëlle van Lieshout (Artistiek Directeur) en Bas Goossens (Zakelijk Directeur).