cultureel maatschappelijk investeren?

Adopteer het werk van de Stichting Academy of Vocal Arts
door het overmaken van een donatie.
Voor bedrijven kunnen we een speciaal aanbod doen.

Eenmalige donatie

U kunt ons eenmalig een bedrag schenken door
een overboeking op onze bankrekening:

IBAN rekening: NL69 INGB 0001 7187 82
t.n.v. Stichting Academy of Vocal Arts
te Den Haag

Gelieve uw naam, volledig adres en emailadres te vermelden. U ontvangt dan van ons een bevestiging dat uw donatie is ontvangen.

We kiezen voor deze betaalwijze omdat anders kosten in rekening worden gebracht bij de Stichting Academy of Vocal Arts.
Op deze manier komt 100% van uw donatie bij ons terecht.
Maak een bedrag over ovv. uw naam, adres
en emailadres op bovenstaand rekeningnummer.

Periodieke donatie

Voor wie een terugkerende donatie wil doen, is er het ACVA Patrons plan. Alle informatie hierover is te vinden op een aparte website: www.acvaonthemove.nl

Erfstelling of legaat

Kiest u ervoor de Academy of Vocal Arts in uw testament
op te nemen? Dan helpt u ons jonge kinderen hun muzikale creativiteit te laten ontdekken en mooi te leren zingen.
Samen zingen bouwt mee aan een betere toekomst.

In een testament kunt u kiezen voor een erfstelling of een legaat. Bij een erfstelling wordt de Academy of Vocal Arts ‘erfgenaam’ en ontvangt een deel of de hele nalatenschap. Een legaat is een schenking van een vastgelegd deel (vaak een vast bedrag) van de nalatenshap. Voor het opstellen of wijzigen van uw testament kunt u contact opnemen met uw notaris.

Voor meer informatie over erfstelling en legaat: www.goednalaten.nl

Maatschappelijke missie

De Academy of Vocal Arts ontvangt geen structurele subsidie voor de muzikale opvoeding van kinderen en is afhankelijk van particuliere donaties. Giften van mensen zoals U. Uw bijdrage is van groot belang! Met uw bijdrage kunnen we de kinderen in kleine groepen lesgeven. Het geld gaat rechtstreeks in de kosten die hiermee zijn gemoeid en de ontwikkeling van nieuwe methodieken.

Alvast bedankt voor uw steun
het ACVAteam

Nieuws

COLLECTIVE SINGING

De waarde van goede koorzang wordt keer op keer in onderzoekingen opnieuw vastgesteld. Tijd dus om alle jeugd de kans te geven om de voordelen van het samen zingen te genieten! De ACVA ontvangt nieuwe leerlingen in de eigen locatie in Den Haag: Haringstraat 60! Meld je aan voor een intake. Aanmelden voor proeflessen kan hier.