Janneke 2018

Janneke Klompenhouwer
Daniëlle 2018
Daniëlle van Lieshout
 Maria 2018
Maria Coolen
Marijke 2018
Marijke van Klaveren

Silvère 2018

Silvère van Lieshout
isabellaweb
Isabella Mahieu 

Bas 2018

Bas Goossens

Thomas 2018

Thomas Triesschijn

 

Team

 ACVA Team 2018

Janneke Klompenhouwer
is de docent van de Startersklassen en Koorklas D en geeft lessen in solfège en podiumpresentatie aan diverse groepen. Zij studeerde Docent Muziek aan het conservatorium van Rotterdam. Ook Janneke zong in het Haags Kinderkoor en zingt in Vocaal Ensemble Cantamare. Zij heeft een grote affiniteit met de muziektheatrale kant van het werken met kinderkoor.

Daniëlle van Lieshout
is de Artistiek Directeur van de Academy of Vocal Arts. Zij is daarbij ook solfègedocent, dirigent van het Haags Kinderkoor en assistent dirigent van Musicanti Kinderkoor. Ze studeert koordirectie in Rotterdam en Parijs en zingt zelf met enthousiasme in Vocaal Ensemble Cantamare.

Maria Coolen
is zangdocent van Koorklas A, B, C en D, Haags Kinderkoor en Musicanti. Zij is een van de eerste gespecialiseerde docenten in de Lichtenberger methode in Nederland. 

Marijke van Klaveren
is dirigent van Koorklas A, Koorklas B en Koorklas C, docent solfège en zang en hoofdvakdocent aan de opleiding voor kinderkoordirigenten. Zij studeerde schoolmuziek, orgel, koordirectie en kerkmuziek aan de conservatoria van Den Haag en Rotterdam. Zij is de oprichter van de Academy of Vocal Arts en nog altijd een groot pleitbezorger voor een gezonde muzikale opvoeding. Zij is dirigent van het Voorburgs Vocaal Ensemble en dirigeert twee Dagkoren in Voorburg en Wassenaar.

Silvère van Lieshout
is bestuurder van de Academy of Vocal Arts. Hij is dirigent van het Jongenskoor, Musicanti Kinderkoor, Vocaal Ensemble Cantamare, Young Men´s Chorus en Kamerkoor ACVA VOCES. Silvère zet zich al ruim 45 jaar met hart en ziel in voor de ontwikkeling van de (kinder- en jeugd)koorzang in Nederland. Hij organiseerde vele cursussen en workshops op dat gebied, en publiceerde verschillende artikelen en uitgaven, waaronder de methode Jongleren. Hij streeft ernaar (jonge) mensen dichter bij de taal van de muziek te brengen. Silvère van Lieshout werd in 2008 wegens zijn verdiensten voor de kinderkoorzang door het Europees Muziek Festival voor de Jeugd benoemd tot  ambassadeur van dit toonaangevende festival. In 2013 is hij eveneens voor zijn verdiensten voor de kinderkoorzang in Nederland benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Isabella Mahieu
is productiemedewerker van de Academy of Vocal Arts. Zij studeert rechten in Leiden en zingt in Vocaal Ensemble Cantamare.

Bas Goossens 
is Zakelijk Directeur van de Academy of Vocal Arts. Hij studeerde altviool aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Tijdens zijn studie was hij mede oprichter van het Haagse Ciconia Consort, waar hij productieleider en later ook zakelijk ondersteuner was. Sinds 2017 werkt hij bij de ACVA. Bas werkte bij onder meer het Orlando Festival en de Amsterdamse Cellobiennale. De focus van Bas is gericht op het vergroten van de mogelijkheden voor de ACVA en het faciliteren van de unieke opleiding die kinderen bij de ACVA volgen. Daarnaast werkt hij aan de externe zichtbaarheid door het organiseren van bijzondere concerten door de selectiekoren. 

Thomas Triesschijn 
houdt zich bezig met het ondersteunen van producties. Thomas reist naast zijn werk voor de ACVA als blokfluitist door Europa met zijn Counterpoints.