Visie

Bij kwaliteit van leven hoort ook kunst. De Academy of Vocal Arts wil daarom mogelijkheden creëren voor jong en oud
om vocale kunst te ontdekken en te beleven.

Vertrekpunt daarbij is het kind. Voor de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind is het essentieel
om niet alleen het vocale talent te ontdekken en dit talent te ontwikkelen, maar dit ook in samenhang te doen met anderen en een goede balans te vinden tussen individualiteit en gezamenlijkheid. Kwaliteit en maatwerk staan daarbij centraal. Het zingen in een ensemble is door de organische autoriteit van muziek in zichzelf een perfecte sociale activiteit om evenwicht te creëren tussen individualiteit en communaliteit. Kernwaarden zijn hier zelfvertrouwen door podiumervaring, sociale redzaamheid en sociale weerbaarheid, emotioneel en sociaal welbevinden.

De Academy of Vocal Arts wil nieuwe doelgroepen betrekken bij kunstmuziek en voor iedereen die geïnteresseerd
is de beste kwaliteit bieden.

Het gevoel is er een van samen doen, uitdagingen aangaan, schoonheid ontdekken, muzikaal jezelf leren zijn.

Nieuws

COLLECTIVE SINGING

De waarde van goede koorzang wordt keer op keer in onderzoekingen opnieuw vastgesteld. Tijd dus om alle jeugd de kans te geven om de voordelen van het samen zingen te genieten! De ACVA ontvangt nieuwe leerlingen in de eigen locatie in Den Haag: Haringstraat 60! Meld je aan voor een intake. Aanmelden voor proeflessen kan hier.